Ảnh đại diện Hương (ZM5550)
Nguyễn *** Hương
Thông tin nghề nghiệp

Hà Nội, Hưng Yên
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp