Ảnh đại diện Diệp (ZM5916)
Nguyễn *** Diệp
28/10/1988
0977974***
Hà Nội
nbdiep2***@gmail.com
Nữ
phố ***, Quỳnh Mai, Hai bà Trưng, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

8
Đại học
Đã có gia đình
Nhân viên
Hà Nội
7 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết