Ảnh đại diện Yến (ZM6051)
Lê Thị Yến
02/09/1996
0962965***
Tp Hồ Chí Minh
ltyen1***@gmail.com
Nữ
*** Hồ Văn Long, Phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Nhân viên/ Có kinh nghiệm
Tp Hồ Chí Minh
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc

Từ 2019 đến 2019: Nhân viên/ Có kinh nghiệm tại Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)
- Review Hợp đồng
- Soạn Phụ lục điều chỉnh Hợp đồng chính
- Theo dõi Hồ sơ, Hợp đồng của Công ty
- Rà soát các Quy định nội bộ của Công ty
- Theo dõi và soạn Công văn phúc đáp các Công văn của Cơ quan nhà nước như Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan công an,…
- Theo dõi, liên lạc với Công ty Luật để giải quyết các vụ kiện của Công ty với khách hàng
- Nghiên cứu pháp lý theo yêu cầu của Trưởng phòng pháp lý

Từ 2020 đến hiện nay: Quản lý tại Công tyTNHH Quốc tế Hùng Anh
- Quản lý, phụ trách tất cả các vấn đề pháp lý của Công ty;
- Tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho các phòng ban; đề xuất các giải pháp hạn chế rủi ro và đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho Công ty;
- Soạn thảo hồ sơ, thực hiện các thủ tục pháp lý hành chính;
- Dự thảo, thẩm định các hợp đồng, các văn bản định chế của Công ty;
- Làm việc với các cơ quan Nhà nước, đối tác về lĩnh vực chuyên môn,...
- Thực hiện các thủ tục tố tụng, tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích của Công ty;
- Tra soát, quản lý, lập các loại Hợp đồng của Công ty;
- Soạn thảo các văn bản, quy trình, quy định nội bộ;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền;
- Giải quyết, làm việc với cơ quan nhà nước liên quan đến hoạt động của Công ty;
- Quản lý nhân sự, phụ trách tuyển dụng, chấm công, tính lương, thực hiện các vấn đề khác liên quan đến nhân sự;
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc
Kỹ năng

- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Kỹ năng làm việc độc lập
- Kỹ năng tin học văn phòng
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh (Trung cấp)
Học vấn bằng cấp

- Bằng cử nhân Luật học từ 2015 - 2019 tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (ngành học: Luật Kinh tế)
Mục tiêu nghề nghiệp

- Mong muốn tìm được chỗ làm ổn định lâu dài;
- Đến cuối năm 2020: đạt được Ielts 6.0
- Đến năm 2025: hoàn thành khóa học Luật sư, có bằng Luật sư