Ảnh đại diện Hoài (ZM6383)
Lê Thúy Hoài
26/06/1994
0362442***
Hà Tĩnh, Nghệ An
thuyhoai.***@gmail.com
Nữ
Thị Trấn Đức Thọ
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Chuyên viên
Hà Tĩnh, Nghệ An
5 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết