Ảnh đại diện Nguyen (ZM6603)
*** Nguyen
14/07/1997
0981692***
nguyentrananhngo***@gmail.com
Nữ
*** Đường số 11 Phường 13 Quận 6
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Độc thân
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết