Ảnh đại diện Thủy (ZM6843)
Đặng *** Thủy
01/08/1983
0328257***
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, (có thể thay đổi nơi làm việc)
dangdieuthuy2***@gmail.com
Nữ
Khối *** thị trấn phố châu, hương sơn, hà tĩnh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

12
Trung cấp
Đã có gia đình
Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, (có thể thay đổi nơi làm việc)
750 USD
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết