Ảnh đại diện Nhỏ (ZM7121)
Võ Thị *** Nhỏ
05/12/1987
0977218***
Tp Hồ Chí Minh
votbe***@gmail.com
Nữ
*** A, Kp 2, Tô ký, Tân Chánh Hiệp
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

12
Đại học
Đã có gia đình
Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh
14 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết