Ảnh đại diện Nga (ZM7366)
Nông *** Nga
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh, Đắk Lắk
3 triệu
Luật Tài chính - Ngân hàng
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp