Ảnh đại diện Lý (ZM7422)
Bùi ***
25/05/1994
0983650***
Tp Hồ Chí Minh
lybui2***@gmail.com
Nữ
Quốc lộ ***, Quận Thủ Đức, TP HCM.
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết