Ảnh đại diện Phương (ZM8640)
Trần Thị *** Phương
Thông tin nghề nghiệp

Quản lý
Tp Hồ Chí Minh
25 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp