Ảnh đại diện mật (ZM8966)
Thông tin *** mật
02/06/1995
0789337***
Tp Hồ Chí Minh
lienlam.hcmu***@gmail.com
Nữ
Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
12 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết