Ảnh đại diện Huyền (ZM9602)
Nguyễn *** Huyền
11/08/1995
0964296***
Hà Nội
Tieusutu.***@gmail.com
Nữ
Hoằng hà, hoằng hoá, thanh hoá
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
5 triệu
Chuyên viên pháp lý
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết