Ảnh đại diện Nhi (ZM9604)
Huỳnh Tuyết Nhi
26/06/1999
0985050***
Sóc Trăng
huynhtuyetnh***@gmail.com
Nữ
Tân Qui, Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Sóc Trăng
5 triệu
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết