Ảnh đại diện Quyên (ZM9846)
Trần *** Quyên
01/08/1997
0984789***
Đà Nẵng, (có thể thay đổi nơi làm việc)
tranquyen020***@gmail.com
Nữ
*** Doãn Uẩn
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Đà Nẵng, (có thể thay đổi nơi làm việc)
7 triệu
Luật Kinh doanh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết