Ảnh đại diện Quyên (ZM9846)
Trần *** Quyên
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Đà Nẵng, (có thể thay đổi nơi làm việc)
7 triệu
Luật Kinh doanh
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp