Ảnh đại diện Tuyết (ZN0055)
*** Tuyết
15/07/1994
0987843***
Tp Hồ Chí Minh
tuyetly1***@gmail.com
Nữ
*** Phan Huy Ích, Phường 14, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Luật hình sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết