Ảnh đại diện Duyên (ZN0486)
Nguyễn Thị *** Duyên
02/08/1997
0392007***
Bình Dương
nguyenthi.myduyen1***@gmail.com
Nữ
***, Phạm Ngũ Lão, Phường Hiệp Thành, Tp Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Bình Dương
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết