Ảnh đại diện Anh (ZN0528)
Nguyễn *** Anh
18/02/1997
0383888***
Hà Nội
ngocanh1821***@gmail.com
Nữ
*** Chùa Láng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết