Ảnh đại diện Huệ (ZN0735)
*** Huệ
25/02/1997
0352289***
Hà Nội
huele2502.***@gmail.com
Nữ
Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết