Ảnh đại diện Nhi (ZN0962)
Nguyễn Thị Phương Nhi
17/10/2000
0858409***
Tp Hồ Chí Minh
nhinguyen070***@gmail.com
Nữ
***, Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
4,444 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết