Ảnh đại diện Thi (ZN1191)
Nguyễn Hoàng *** Thi
02/08/1996
0968796***
Khánh Hòa
khaith***@gmail.com
Nữ
*** Đồng Nai, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Khánh Hòa
6 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết