Ảnh đại diện Trang (ZN2738)
Nguyễn Phan *** Trang
26/05/1993
0905368***
Hà Nội, Đà Nẵng
nguyenphanhuyentrang.***@gmail.com
Nữ
Tổ ***, phường Hòa Thọ tây, quận Cẩm Lệ, Tp.Đà Nẵng.
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Chuyên viên
Hà Nội, Đà Nẵng
8 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết