Ảnh đại diện Hiếu (ZN2783)
*** Hiếu
11/08/1995
0387541***
Tp Hồ Chí Minh
nguyenthiminhhieu1***@gmail.com
Nữ
Phạm Văn Chiêu, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
8 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết