Ảnh đại diện Phương (ZN3011)
Nguyễn Thị *** Phương
24/06/1991
0909996***
Tp Hồ Chí Minh
hoaiphuong99***@yahoo.com.vn
Nữ
*** Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q.7, Tp.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Thư ký
Tp Hồ Chí Minh
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết