Ảnh đại diện Yến (ZN3013)
Nguyễn *** Yến
Thông tin nghề nghiệp

Quản lý
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Kinh nghiệm làm việc

Từ 2013 đến 2013: Mới tốt nghiệp/Thực tập tại Tòa án nhân dân
Từ 2013 đến 2015: Nhân viên tại Kiểm sát nhân dân
Kỹ năng

- Giao tiếp, thương lượng và có khả năng thuyết phục
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh
Học vấn bằng cấp

- Cử nhân từ 2009 - 2013 tại Trường Đại học Cần Thơ
- Nghiệp vụ Kiểm sát từ 2014 - 2015 tại Học viện Tư pháp TP.HCM
Mục tiêu nghề nghiệp

Có việc làm và thu nhập ổn định. Phấn đấu học hỏi để có cơ hội thăng tiến