Ảnh đại diện Ngọc (ZN3612)
Từ Thị *** Ngọc
10/04/1997
0392877***
Tp Hồ Chí Minh
tuthibichngo***@gmail.com
Nữ
Tỉnh ninh thuận huyện ninh phước xã phước hải
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
5 triệu
Tư vấn pháp lý
Luật Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết