Ảnh đại diện Vi (ZN5575)
Võ Thị *** Vi
05/08/1996
0906485***
Đà Nẵng, (có thể thay đổi nơi làm việc)
duongvi***@gmail.com
Nữ
*** Đinh Núp, Phương Hòa Nam, Hòa Thuận, Tam Kỳ, Quảng Nam
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Đà Nẵng, (có thể thay đổi nơi làm việc)
7 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết