Ảnh đại diện Vinh (ZN5831)
Nguyễn Thị Thanh Vinh
26/06/1998
0394028***
Quảng Ngãi
Vinh40***@gmail.com
Nữ
Thôn Long Thạnh, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Quảng Ngãi
7 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết