Ảnh đại diện Hiền (ZN6339)
Phan Thị *** Hiền
05/07/1996
0975882***
Tp Hồ Chí Minh
thuhienphan5***@gmail.com
Nữ
*** - Đường 12 phường Tam Bình - Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh
10 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết