Ảnh đại diện Hòa (ZN7540)
Nguyễn *** Hòa
25/05/1988
0902894***
Bình Định
nguyenhoathi2***@gmail.com
Nữ
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Trưởng/Phó phòng
Bình Định
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết