Ảnh đại diện Ánh (ZN7618)
Trần *** Ánh
05/07/1997
0382571***
Hà Nội
ttan***@gmail.com
Nữ
Ngách *** Ngõ 575 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Cộng tác viên
Hà Nội
1,5 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết