Ảnh đại diện Hương (ZN7838)
Nguyễn Thị *** Hương
07/12/1999
0372401***
Tp Hồ Chí Minh
nguyenthithuhuong121***@gmail.com
Nữ
KTX khu B, phường Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
2 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết