Ảnh đại diện Loan (ZN7965)
Đỗ *** Loan
11/07/1992
0384020***
Tp Hồ Chí Minh
dothiloan1***@gmail.com
Nữ
Số ***, đường Hạnh Thông, phường 3, quận Gò Vấp, thànhphố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Chăm sóc khách hàng
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết