Ảnh đại diện Mai (ZN8226)
Nguyễn Thị *** Mai
10/04/1999
0967460***
Tp Hồ Chí Minh
thituyetmainguy***@gmail.com
Nữ
*** An Dương Vương, phường 4, quận 5
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
1 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết