Ảnh đại diện Thủy (ZN8583)
Huỳnh Thị *** Thủy
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
KhácKế toán - Kiểm toán
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp