Ảnh đại diện Loan (ZN8805)
Nguyễn *** Loan
27/05/1999
0582242***
Hà Nội
nguyenphuongloan27051***@gmail.com
Nữ
Đại Bản-Phú Thị-Gia Lâm-Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết