Ảnh đại diện Linh (ZN9618)
Nguyễn Thị *** Linh
24/05/1993
0935167***
Hà Nội
linhhue***@gmail.com
Nữ
Xã Phú Thủy
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Đại học
Độc thân
Chuyên viên
Hà Nội
8 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết