Ảnh đại diện Vy (ZN9738)
Huỳnh Thị *** Vy
24/02/1996
0828755***
Tp Hồ Chí Minh
vy210***@gmail.com
Nữ
Quốc lộ ***, Phường 26, quận Bình Thạnh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
6 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết