Ảnh đại diện Ngân (ZN9853)
Phan Tấn Thiên Ngân
26/06/1987
0927450***
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
nganphanp***@gmail.com
Nữ
Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

6
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
9 triệu
Kế toán - Kiểm toán
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết