Ảnh đại diện Như (ZO0411)
Phan Thị *** Như
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi
8 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp