Ảnh đại diện Trinh (ZO0834)
Mai *** Trinh
07/07/1993
0906863***
Tp Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, (có thể thay đổi nơi làm việc)
maingoctrinh7***@gmail.com
Nữ
TP.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

4
Đại học
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, (có thể thay đổi nơi làm việc)
Luật Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết