Ảnh đại diện Nhung (ZO1308)
Nguyễn Thị *** Nhung
07/07/1994
0988222***
Quảng Ninh
hnhung.k***@gmail.com
Nữ
Phường Hà Tu
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Quảng Ninh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết