Ảnh đại diện Duyên (ZO1655)
Nguyễn Thị *** Duyên
12/07/1993
0983388***
mduyen1***@gmail.com
Nữ
Bình Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết