Ảnh đại diện Bích (ZO1804)
Nguyễn Thị Bích
26/06/1995
0963902***
Hà Nội
bichstronge***@gmail.com
Nữ
Số *** ngõ 230 Mễ Trì Thượng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
8 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết