Ảnh đại diện Nhi (ZO2500)
Phạm Thị *** Nhi
21/06/1999
0338502***
Tp Hồ Chí Minh
nhipham2***@gmail.com
Nữ
*** Phạm Huy Thông, Phường 6, Gò Vấp, TPHCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
3 triệu
Luật Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết