Ảnh đại diện Hoa (ZO3075)
Bùi Thị *** Hoa
09/04/1989
0939162***
An Giang
bthhoa1***@gmail.com
Nữ
***, QL.80, ấp Vĩnh Phú, xã Bình Thành, Xã Bình Thành, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Đại học
Nhân viên
An Giang
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết