Ảnh đại diện Thắm (ZO4495)
Nguyễn Thị *** Thắm
02/06/1997
0976293***
Tp Hồ Chí Minh
nguyenthamx***@gmail.com
Nữ
Tp. Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Tp Hồ Chí Minh
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết