Ảnh đại diện Hằng (ZO4623)
Nguyễn *** Hằng
24/02/1998
0342226***
Hà Nội
hangnguyen24***@gmail.com
Nữ
Số ***, đường Chiến Thắng, phường La Khê
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
5 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết