Ảnh đại diện Trang (ZO4807)
Lại *** Trang
07/07/1987
0943070***
Hà Nam, Nam Định, Thái Bình
sunflower7***@yahoo.com
Nữ
Trường Chinh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

4
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Hà Nam, Nam Định, Thái Bình
30 triệu
Kế toán - Kiểm toán
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết