Ảnh đại diện Phượng (ZO5138)
Bùi *** Phượng
09/04/1997
0372873***
Tp Hồ Chí Minh
Phuongfl***@gmail.com
Nữ
*** nguyễn Quý Đức, An Phú, quận 2
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết