Ảnh đại diện Thoa (ZO5208)
Nguyễn *** Thoa
01/10/1997
0934456***
Tp Hồ Chí Minh
thoa621***@gmail.com
Nữ
Số *** Dương Bá trạc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
8 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết